Chuyên mục: Thư viện thông minh

Giải pháp thư viện thông minh cho trường học hiện đại

Nhắc đến thư viện, nhiều người trong số chúng ta vẫn nghĩ ngay đến những nơi với toàn sách là sách, là kho tàng lưu trữ những giá trị quý báu từ đời này sang đời khác.Tuy nhiên trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, sách báo và cả thư viện đều là trở thành những điều đi sau thời đại. Vì thế đòi hỏi phải có sự ra đời của Thư viện thông minh. Với hệ thống thư viện thông minh, giảng viên và sinh viên sẽ rất thuận tiện trong truy xuất các tài liệu phù hợp cho từng môn học và chủ động hơn trong việc phục vụ nhu cầu bạn đọc một cách chính xác, kịp thời…