Phần mềm quản lý lớp và học ngoại ngữ Snetclass V8.4

KT COMTECH là nhà phân phối độc quyền Phần mềm quản lý lớp và dạy học Snetclass V8.4 tại thị trường Việt Nam.

Snetclass V8.4 đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Phù hợp với Thông tư số: 44/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và được đánh giá là phần mềm quản lý lớp và dạy học các môn học có sử dụng máy tính tốt nhất, tính năng mạnh mẽ nhất, dễ sử dụng cho giáo viên và học sinh.


ID: Snetclass V8.4
Snetclass 8.4 là một trong những phần mềm quản lý và dạy học trên máy tính tuyệt vời nhất. Snetclass không chỉ sử dụng cho phòng học máy tính, mà còn có thể sử dụng cho việc học ngoại ngữ, do vậy nó có chức năng ghi âm để phát những đoạn video với từng đoạn khác nhau cho máy tính sinh viên. Giáo viên cũng có thể sử dụng để ghi âm giọng nói và phát lại cho sinh viên, sinh viên cũng có thể tự ghi âm và so sánh với âm chuẩn. Với phần mềm Snetclass V8.4, giáo viên có thể truyền hình ảnh màn hình, giám sát máy tính sinh viên, khóa máy tính sinh viên, chạy video hoặc âm thanh, làm bài kiểm tra, khóa chương trình đang chạy v.v… Snetclass 8.4 có thể hỗ trợ tốt Windows 7/8/10, làm việc hoàn hảo trên mạng LAN và wireless 802.11b/g/n. Hệ thống mở rộng tới 255 học viên, 8 nhóm học sinh trong một lớp học.  

Thông số kỹ thuật:

DANH SÁCH TÍNH NĂNG CỦA SNETCLASS V8.4 Truyền trên màn hình ✧ Truyền màn hình của giáo viên đến một hoặc nhiều học sinh. ✧ Hỗ trợ thanh công cụ phát sóng màn hình và giáo viên có thể phát giọng nói của phía giáo viên và ghi lại quá trình phát màn hình. ✧ Giáo viên có thể sử dụng “Bút màn hình” để ghi lại phần quan trọng trên màn hình. ✧ Hỗ trợ chuyển đổi giữa cửa sổ và toàn màn hình của phía sinh viên. ✧ Hỗ trợ điều chỉnh các thuộc tính của màn hình. ✧ Hỗ trợ ghi âm quá trình với giọng nói của micro của phía giáo viên. Học sinh làm mẫu ✧ Giáo viên có thể chọn một học sinh để trình diễn màn hình của mình cho các học sinh đã chọn. ✧ Giáo viên có thể gửi giọng nói cho học sinh trong khi học sinh trình diễn. ✧ Hỗ trợ chuyển đổi giữa cửa sổ và toàn màn hình của học sinh đang trình diễn. ✧ Giáo viên có thể theo dõi, chia sẻ hoặc kiểm soát các hoạt động của học sinh đang trình diễn. ✧ Giáo viên có thể thay đổi chế độ xem và chất lượng hiển thị của học sinh đang trình diễn. ✧ Giáo viên có thể mở ứng dụng của học sinh từ xa, sử dụng “Bút màn hình” và khởi chạy màn hình ghi lại. Phim net ✧ Phát tệp phương tiện cho một hoặc nhiều học sinh. ✧ Hỗ trợ tất cả các loại định dạng tệp phương tiện thông thường. ✧ Hỗ trợ chuyển đổi giữa cửa sổ và toàn màn hình. ✧ Giáo viên có thể phát, tạm dừng và dừng tệp phát, đồng thời chọn tệp phương tiện trước đó và tiếp theo. ✧ Hỗ trợ điều chỉnh âm lượng. ✧ Hiển thị danh sách chơi, giáo viên có thể thêm hoặc xóa tập tin media. ✧ Hỗ trợ bốn chế độ phát lại khác nhau: bình thường, phát ngẫu nhiên, lặp lại một và lặp lại tất cả. ✧ Hỗ trợ định dạng 720P và 1080P Máy ảnh ✧ Giáo viên có thể mở camera để phát hình ảnh của giáo viên cho một hoặc nhiều học sinh. ✧ Hỗ trợ chuyển đổi giữa cửa sổ và toàn màn hình. Trò chuyện nhóm ✧ Giáo viên có thể chia học sinh thành các nhóm khác nhau và khởi động trò chuyện nhóm. ✧ Giáo viên có thể chọn nhóm để tham gia trò chuyện. ✧ Hỗ trợ các loại phương thức giao tiếp, bao gồm tin nhắn, biểu tượng cảm xúc, hình ảnh và viết tay. ✧ Học viên trong cùng một nhóm có thể trò chuyện bằng giọng nói. ✧ Giáo viên có thể cho phép hoặc từ chối học sinh gửi tin nhắn. ✧ Hỗ trợ xem thành viên trò chuyện, sinh viên có thể biết thành viên trong cùng nhóm. ✧ Hỗ trợ chế độ xem tệp được chia sẻ, giáo viên có thể chia sẻ tệp với học sinh và các học sinh trong cùng một nhóm có thể tải xuống tệp. ✧ Hỗ trợ xem lịch sử trò chuyện, giáo viên và học sinh có thể kiểm tra lịch sử trò chuyện. Trò chuyện chủ đề ✧ Giáo viên tạo một số chủ đề khác nhau cho học sinh và học sinh chọn chủ đề mà họ quan tâm để tham gia. ✧ Hỗ trợ các loại phương thức giao tiếp, bao gồm tin nhắn, biểu tượng cảm xúc, hình ảnh và viết tay. ✧ Học viên cùng chủ đề có thể trò chuyện bằng giọng nói. ✧ Hỗ trợ xem thành viên trò chuyện, học viên có thể biết thành viên trong cùng chủ đề. ✧ Hỗ trợ xem tệp được chia sẻ, giáo viên có thể chia sẻ tệp với học sinh và các học sinh trong cùng một chủ đề có thể tải xuống tệp. ✧ Hỗ trợ xem lịch sử, giáo viên và học sinh có thể kiểm tra lịch sử trò chuyện. Dạy nhóm ✧ Giáo viên có thể chia học sinh thành các nhóm và phát động dạy học theo nhóm. ✧ Giáo viên có thể khởi động các hoạt động khác nhau trong các nhóm khác nhau. ✧ Hỗ trợ hai phương pháp dạy học theo nhóm: dạy học theo nhóm và dạy theo nhóm. ✧ Màn hình sinh viên hiển thị thông tin của các sinh viên cùng nhóm. ✧ Màn hình giáo viên hiển thị danh sách nhóm và giáo viên có thể thay đổi nhóm. ✧ Giáo viên có thể chọn một nhóm trưởng cho mỗi nhóm để giúp họ hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. ✧ Giáo viên có thể thiết lập các chức năng của nhóm trưởng. Ghi âm kỹ thuật số ✧ Giáo viên có thể sử dụng máy ghi âm kỹ thuật số để chia tệp video ngôn ngữ thành nhiều phần cho học sinh lặp lại, và ghi lại thực hành của học sinh. ShareBoard ✧ Giáo viên có thể truyền hình vẽ lên bảng cho học sinh. ✧ Giáo viên có thể mời học sinh vẽ trên bảng. ✧ Hình ảnh bảng trắng tương tác có thể được lưu dưới dạng .IWB. định dạng Đố ✧ Phát một bài kiểm tra cho một hoặc nhiều học sinh. ✧ Giáo viên tự tạo và chỉnh sửa bài kiểm tra và phần mềm này cung cấp các loại các loại câu hỏi khác nhau. ✧ Giáo viên có thể đặt thời gian làm bài kiểm tra, tỷ lệ thu phóng bài kiểm tra trước khi gửi bài kiểm tra. ✧ Giáo viên có thể tạm dừng, tạm dừng, tiếp tục và dừng bài kiểm tra. ✧ Hiển thị danh sách sinh viên, thời gian còn lại và trạng thái sinh viên khi làm bài kiểm tra. ✧ Tự động thu bài kiểm tra sau khi tất cả học sinh nộp bài kiểm tra và giáo viên có thể cũng thu thập các bài kiểm tra trước thời hạn. ✧ Giáo viên có thể chấm điểm bài kiểm tra trực tiếp sau khi thu thập tất cả các bài. ✧ Giáo viên có thể thêm nhận xét cho từng câu hỏi và sau đó gửi kết quả cho học sinh theo mẫu của HTML. ✧ Hỗ trợ thống kê bài kiểm tra, giáo viên có thể kiểm tra thông tin danh sách câu hỏi, điểm học sinh và đồ thị thống kê. ✧ Hỗ trợ xuất thông tin thống kê câu đố. Kiểm tra ✧ Phát bài kiểm tra cho một hoặc nhiều học sinh bằng phiếu trả lời. ✧ Giáo viên kết thúc và chỉnh sửa phiếu trả lời theo các loại câu hỏi. ✧ Giáo viên có thể lưu loại phiếu trả lời để sử dụng cho lần sau. ✧ Giáo viên có thể xuất kết quả kiểm tra dưới dạng HTML. Khảo sát ✧ Thực hiện một cuộc khảo sát cho một hoặc nhiều học sinh. ✧ Mỗi lần giáo viên chỉ có thể đặt một câu hỏi. ✧ Hỗ trợ hai loại câu hỏi khác nhau: câu hỏi đa lựa chọn và câu hỏi đúng hoặc sai. ✧ Giáo viên đặt thời lượng và câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi. ✧ Giáo viên có thể mở và lưu phiếu khảo sát. ✧ Tự động chấm điểm cho câu hỏi đặt ra câu trả lời đúng và hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ. Công cụ trợ lý Giám sát & Kiểm soát ✧ Điều khiển từ xa một hoặc nhiều học sinh. ✧ Hỗ trợ chuyển đổi giữa cửa sổ và toàn màn hình khi theo dõi một học sinh. ✧ Hỗ trợ chuyển đổi tự động giữa các học sinh và giáo viên có thể chọn màn hình trước hoặc màn hình tiếp theo của những học sinh. ✧ Giáo viên có thể theo dõi, chia sẻ hoặc kiểm soát các hoạt động của học sinh khi giám sát. ✧ Giáo viên có thể phát động cuộc biểu tình của học sinh khi giám sát học sinh. ✧ Giáo viên có thể thay đổi chế độ xem và chất lượng hiển thị của học sinh khi theo dõi. ✧ Giáo viên có thể mở ứng dụng của học sinh từ xa, sử dụng “Bút màn hình” và khởi chạy màn hình ghi lại khi giám sát. ✧ Giáo viên có thể nhận giọng nói từ học sinh được giám sát và gửi giọng nói đến người được giám sát sinh viên khi giám sát sinh viên độc thân. Chế độ xem Chính sách ✧ Chế độ xem chính sách hỗ trợ, giáo viên có thể thiết lập các chính sách của web, ứng dụng, đĩa USB, CD và máy in. ✧ Giáo viên có thể đặt chính sách khác nhau cho các học sinh khác nhau. ✧ Hỗ trợ ba chính sách web khác nhau của web và ứng dụng: tất cả mở, danh sách trắng và danh sách đen. ✧ Hỗ trợ bốn chính sách ứng dụng khác nhau của đĩa USB và CD: mở, chỉ đọc, không thực thi và chặn tất cả. ✧ Hỗ trợ hai chính sách máy in khác nhau: mở và chặn. ✧ Giáo viên có thể kiểm tra chính sách hiện tại của học sinh. Lệnh từ xa ✧ Giáo viên không chỉ có thể mở các ứng dụng cục bộ mà còn mở các ứng dụng của phía học sinh từ xa. ✧ Giáo viên có thể mở trang web của học sinh từ xa. ✧ Giáo viên có thể khởi động máy tính của học sinh từ xa. ✧ Giáo viên có thể tắt hoặc khởi động lại máy tính của học sinh từ xa. ✧ Giáo viên có thể đóng ứng dụng đang chạy trên PC của học sinh từ xa. ✧ Giáo viên có thể liên kết trực tiếp đến cài đặt từ xa. ✧ Hỗ trợ thêm ứng dụng đang chạy của sinh viên vào danh sách lệnh từ xa. Thiết lập từ xa ✧ Giáo viên có thể đặt Hiển thị, Máy chủ proxy, Chủ đề, Màn hình nền, Sơ đồ nguồn, Trình bảo vệ màn hình và như vậy của học sinh. ✧ Giáo viên có thể khóa quá trình của học sinh. ✧ Giáo viên có thể khóa màn hình của học sinh sau khi kết nối mạng bị ngắt. Phân phối tệp ✧ Giáo viên có thể phân phối tệp cho một hoặc nhiều học sinh. ✧ Giáo viên có thể kéo và thả để thêm tệp. ✧ Giáo viên có thể đặt thư mục đích mặc định. ✧ Giáo viên có thể chọn hành động khi có các tệp trùng lặp trong máy khách. ✧ Giáo viên có thể chọn hành động khi máy khách gặp lỗi trong quá trình truyền tệp. ✧ Hỗ trợ ba chế độ xem khác nhau: biểu tượng lớn, danh sách và chi tiết. Bộ sưu tập tệp ✧ Mở hộp thoại gửi tệp của phía sinh viên để thu thập tệp. ✧ Giáo viên có thể cho phép hoặc cấm học sinh gửi tệp và đặt các chính sách khác nhau thành sinh viên. ✧ Hỗ trợ xem nộp hồ sơ, giáo viên có thể kiểm tra tình hình nộp hồ sơ. ✧ Giáo viên có thể chấp nhận hoặc từ chối tệp từ học sinh. ✧ Giáo viên có thể giới hạn kích thước tệp và số tệp. ✧ Giáo viên có thể thay đổi đường dẫn thư mục mặc định lưu trữ tệp trình. Quản lý lớp học ✧ Lưu mô hình lớp để tiếp tục sử dụng vào lần sau. ✧ Hỗ trợ nhập mô hình lớp. ✧ Tạo, chỉnh sửa và kích hoạt các lớp học. ✧ Buộc các học sinh trong mô hình lớp học đăng ký để giáo viên có thể kiểm tra học sinh thông tin trong lớp hiện tại. ✧ Sau khi tất cả học viên đăng ký, chức năng đăng ký sẽ tự động dừng trong bên giáo viên. ✧ Giáo viên có thể đổi tên kênh tùy ý. Mô hình lớp học ✧ Giáo viên có thể kiểm tra hình thu nhỏ của học sinh trong lớp. ✧ Giáo viên có thể sắp xếp học sinh theo tên, trạng thái hoặc địa chỉ IP. ✧ Hiển thị biểu tượng pin khi nguồn pin thấp hơn giá trị mà giáo viên đặt. Im lặng ✧ Khởi động một hoạt động im lặng để trống màn hình học sinh để thu hút sự chú ý. ✧ Bàn phím và chuột của học sinh bị khóa khi khởi chạy thao tác im lặng. ✧ Hiển thị thông báo toàn màn hình và giáo viên có thể xác định thông báo. ✧ Giáo viên có thể hủy thao tác im lặng. Chế độ đăng nhập ✧ Giáo viên có thể đăng nhập lớp học bằng tên giáo viên hoặc ID kênh. ✧ Học sinh có thể chọn giáo viên khi giáo viên đăng nhập lớp bằng tên giáo viên. ✧ Học sinh sẽ tự động kết nối với giáo viên trong cùng một kênh khi giáo viên đăng nhập lớp học bằng kênh ID. Tin nhắn và Sự kiện ✧ Giáo viên có thể kiểm tra thông tin của học sinh, chẳng hạn như trong phiên, giơ tay, đăng xuất, v.v. trên. ✧ Giáo viên có thể chặn học sinh giơ tay. ✧ Giáo viên và học sinh có thể giao tiếp với nhau bằng cách gửi tin nhắn. ✧ Giáo viên có thể gửi tin nhắn cho những học sinh đã chọn hoặc tất cả học sinh. ✧ Hỗ trợ hiển thị thông báo của các sinh viên khác nhau trong các hộp thoại khác nhau. Kiểm soát âm lượng ✧ Hỗ trợ điều chỉnh âm lượng phát lại và âm lượng micrô trong giao diện chính.

Chức năng & Ứng dụng:

Ứng dụng cho các phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ sử dụng máy tính cho các trường THPT, Cao đẳng và Đại học