Bài viết theo thẻ: Thẻ 8

Kết hợp quảng cáo ngoài trời với kỹ thuật số

Cơ hội để bạn tiếp thị sản phẩm của mình đến khách hàng chỉ có 3 giây, 3 giây để gây ấn tượng mạnh và tác động đến tâm trí họ. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, biển quảng cáo cố định tại một nơi, hằng ngày có biết bao nhiêu người… Xem thêm