Bài viết theo thẻ: Thẻ 9

Digital Poster

Theo Brandsvietnam, “Những gì chúng ta đang làm là Marketing in Digital age (Kỷ nguyên Digital)”.Nhiều người hiện nay vẫn hiểu đơn giản “Digital là Marketing Online, là những gì Banner, là Google, Facebook.”. Thực ra Digital rộng hơn thế rất rất nhiều, bao hàm tất cả các phương tiện quảng cáo truyền thông sử… Xem thêm