Video wall – Keppel Land_The View Riviera Point

KT COMTECH Cung cấp và lắp đặt hệ thống màn hình ghép 4×4 tại The View Riviera Point – Keppel Land Quận 7

Chèn gallery ảnh của dự án vào đây